Målet for Snedkerfirmaet er en stabil virksomhed, der er attraktiv for kunderne. Vi skal udnytte vores stærke sider og styrke vores svage. Vi skal betjene vores kunder bedst muligt, så de bliver tilfredse hvergang. Vi skal følge op på vores tilbud såvel som udførelse og aflevering. Udførelsen sker under vores ansvar da det er os der er de fagligt professionelle. Vi skal kunne dokumentere og forklare det vi udfører er fagligt korrekt. Generelt skal vi have hævet kvaliteten indenfor faget, være bedre til at rådgive kunderne samt effektivisere administrationen.

KONTAKT

CASTORBYG KAN TILBYDE NETOP DIG!

KONTAKT